Effektvurderinger

Fonden har siden 2011 udarbejdet effektvurderinger af udvalgte projekter.

Fonden redegør for gennemførte vurderinger i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Fondens regnskaber er tilgængelige her.