Bevillinger i 2018

Frøafgiftsfonden har i 2018 givet tilsagn om at støtte følgende projekter:

På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter. Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

    

Aarhus Universitet
1. VINDERFRØ2025
720
2. Effekt af forskellige vækstreguleringsmidler 298
3. Rækkedyrkningssystemer - afgrødekonkurrence 293
4. Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder 254
5. Svampebekæmpelse i rødsvingel til frøavl 218
6. Grundlag for implementering af ny kvælstofregulering i frøgræs 206
7. Svampe i spinat - afprøvning af nye produkter og strategier 198
8. Væselhales biologi - bedre bekæmpelse 165
9. Vækstregulering i hundegræs og strandsvingel - effekt af klimaforhold 138
10. Placeret kvælstof til græsfrøudlæg 48
11. Nye udlægsmetoder - bedre bekæmpelse af græsukrudt 34
Aarhus Universitet i alt 2.572

Landbrug & Fødevarer, SEGES
12. VINDERFRØ2025 480
13. Kvælstofgødskning og vækstregulering i spinat til frøavl 100
14. Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af planteværns midler" 500
15. Sortsundersøgelsen 145
16. Registreringsnet frøgræs 100
Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 1.325
 
Københavns Universitet
17. Anvendelse af droner og billedbehandling til kortlægning af variation i frøgræsmarker med henblik på positionsspecifik management 256
Københavns Universitet i alt 256