Bevillinger i 2019

Frøafgiftsfonden har i 2019 givet tilsagn om at støtte 15 projekter. 

På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

 

Aarhus Universitet 1.000 kr. 
1.   VINDERFRØ2025
720
2. Grundlag for implementering af ny kvælstofregulering i frøgræs  371
3. Effekt af forskellige vækstreguleringsmidler 302
4. Ukrudtsbekæmpelse i spinat uden Betanal 264
5. Svampebekæmpelse i rødsvingel til frøavl 234
6. Vækstregulering i hundegræs og strandsvingel - effekt af klimaforhold 230
7. Bekæmpelse af bladsvampe i spinat 204
8. Placeret kvælstof til græsfrøudlæg 92
9. Væselhales biologi - bedre bekæmpelse 28
     
Landbrug & Fødevarer, SEGES
10. VINDERFRØ2025 479
11. Nedvisning af hvidkløver til frøproduktion 100
12. Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af planteværns midler" 500
13. Sortsundersøgelsen 125
14. Registreringsnet frøgræs 113
     
Københavns Universitet
15. Anvendelse af droner og billedbehandling til kortlægning af variation i frøgræsmarker med henblik på positionsspecifik management 249