Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelsen med i alt tolv medlemmer, heraf otte repræsentanter for landbruget og fire repræsentanter for offentlige interesser.  

Bestyrelsen udpeges af fødevareministeren for en fireårig periode. Indeværende udpegningsperiode er 1. januar 2021 - 31. oktober 2024.

Udpegningen af landbrugets repræsentanter sker efter forudgående udtalelse i enighed fra Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Brancheudvalget for Frø, Dansk Frø og Dansk Havefrøavlerforening.

Udpegningen af repræsentanterne for de offentlige interesser sker forudgående efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Det Frie Forskningsråd.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Gårdejer Thor Gunnar Kofoed, formand

Direktør Jørn Lund Kristensen, næstformand

R&D direktør Klaus K. Nielsen

Gårdejer Torben Hansen

Landmand Lars Sørensen

Direktør Ann Laura Luunbjerg

Gårdejer Troels Prior Larsen

Direktør Lasse Skovlund Bech

Rådsmedlem, Gdr. Cand. agro, L.L.M. Kern Lærkholm Petersen

Forskningsleder Birte Boelt

Professor Carl-Otto Ottosen

Cand.scient. Benny Elmann-Larsen