Opkrævning af produktionsafgiften

Frøafgiftsfonden har i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018 hjemmel til at opkræve produktionsafgifter for græs-, kløver- og grønsagsfrø, som avles i Danmark.

Link til gældende bekendtgørelse om produktionsafgift på frø, jf. bekendtgørelse nr. 1189 af 25. november 2019.

Produktionsafgiften for høståret 2019

Der vil i 2020 blive opkrævet en produktionsafgift for græs-, kløver- og havefrø, der avles her i Danmark. Afgiften udgør 2 promille af afregningsbeløbet til avleren.

Beregningen og indbetalingen af afgiften

Produktionsafgiften beregnes på baggrund af det samlede afregningsbeløb, der kontraktmæssigt tilkommer avleren inden fradrag af omkostninger til tørring og rensning, men før tillæg af merværdiafgift. 

Der skal ikke opkræves moms på produktionsafgiften. Baggrunden er en afgørelse fra Skatterådet og Skattestyrelsen, som har vurderet, at produktionsafgifter ikke skal være momsbelagte. Det betyder, at der ved indbetaling af produktionsafgiftsfonden ikke skal pålægges moms 

Det påhviler køberen (frøfirmaet) at tilbageholde afgiften ved den endelige afregning med avleren senest den 11. juni og senest 3 uger herefter at indbetale afgiften til Frøafgiftsfonden. 

Indbetalingen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor, når den årlige afgiftsindbetaling er over 10.000 kr.

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Skema og revisionserklæring for høståret 2019 vil kunne tilgås her forventelig senest medio maj 2020.