Opslag om klima 2023 / Lukket for ansøgninger

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klimavirkemidler på landbrugsområdet med særligt fokus på heste

Øget værdiskabelse skal gå hånd i hånd med hensyn til ressourceforbrug, naturforvaltning samt klima- og miljøpåvirkning. Bæredygtig produktion er en væsentlig konkurrenceparameter og fordrer vedvarende udvikling i primærproduktionen og i resten af værdikæden. Klimaforandringerne fremhæves i denne sammenhæng i lyset af klimaloven fra juni 2020. I lyset heraf er der et særligt fokus på projekter, som kan understøtte dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger.

Hesteafgiftsfonden har besluttet at etablere et opslag målrettet klimaindsatser vedrørende heste, og vil søge disse medfinansieret i Promilleafgiftsfonden, som har etableret et opslag for klima på hele landbrugsområdet. Derved kan relevante projekter på Hesteafgiftsfondens område opnå styrket finansiering og øget effektskabelse.


Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden for tilskud i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 18. maj 2022 kl. 12.


Ansøgningsmaterialet for 2023-runden

Ansøgningsskemaet som består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Leverancer, effekter og projektøkonomi (excel)


Indsendelse af ansøgningen til fonden

Ansøgningen skal sendes pr. mail til hesteafgiftsfonden@hesteafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailsen:

  • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com 


Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Hesteafgiftsfonden. 

 

Fonden forventer at behandle ansøgningerne primo juni 2022. Der kan forventes svar ultimo juni 2022.