Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Fondens udbetalingspraksis er i september 2020 blevet ændret. Det betyder, at den praksis, som er beskrevet i fondens vejledning om tilskud, ikke længere er gældende.

Fondens udbetalingspraksis er som følgende: 

  • Tilskudsmodtagere gives mulighed for en gang i kvartalet at oplyse fonden om det faktiske, realiserede forbrug i hver af tilskudsmodtagers projekter. Oplysningerne afgives af en organisationsansvarlig ved brug af en erklæring. 
  • Erklæringen lægges til grund for udbetaling af tilskud således, at udbetaling alene sker på baggrund af allerede afholdte udgifter, og alene i henhold til fondens andel af projektets finansiering.
  • Muligheden for at modtage udbetaling vil ske under forudsætning af, at fondens likviditet giver mulighed herfor.
  •  Der er ikke krav om revisorpåtegning.

 

Erklæring til brug for anmodning om udbetaling: