well so

Miljø- og Fødevareministeriets årsrapporter om jordbrugets fonde

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggør årligt en samlede rapport vedrørende Promille- og Produktionsafgiftsfondenes virksomhed. Nedenfor findes senest tilgængelige samt historiske rapporter.

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2010