Fondens logo

Her kan tilskudsmodtagere mfl. hente fondens logo.

 

Fonden opfordrer tilskudsmodtagere til at indsætte fondens logo på hjemmesider, i rapporter, vejledninger, manualer, fact sheets, artikler, notater, plancher og øvrige materialer, som udarbejdes i støttede projekter, og samtidig oplyse, at projektet har fået tilskud fra fonden.

 

Fonden opfordrer ligeledes til, at der ved omtale af projektet på hjemmesider, i pressen, annoncering o.l. fremgår, at projektet har fået tilskud fra fonden.