jaaa

Lovgrundlaget

Kartoffelafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og fondsmidlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen er udpeget af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerit udøver tilsyn med Kartoffelafgiftsfonden.

Links til regler: