jaaa

Lovgrundlaget

Kartoffelafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og fondsmidlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen er udpeget af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet udøver tilsyn med Kartoffelafgiftsfonden.

Links til regler: