Ekstra ansøgningsrunde 2020

Den ekstra ansøgningsrunde for tilskud til projekter i 2020 gennemføres med ansøgningsfrist den 18. februar 2020 kl. 12.

Overordnet økonomisk ramme

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. 1,5 - 2 mio. kr. 

Ansøgningsmaterialet for ekstrarunden 2020

Ansøgningsskemaet for 2020: 

  Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word) - hentes her
  Del 2 Projektbeskrivelsen (word) - hentes her
  Del 3 Projektøkonomien (excel) - hentes her

    

   Indsendelse af ansøgning til fonden

   Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: kartoffelafgiftsfonden@kartoffelafgiftsfonden.dk 

    

   Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”. 

    

   Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

   • Del 1 i word
   • Del 2 i word
   • Del 3 i excel
   • PDF-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

    

   Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com


   Kvittering for modtagelse af ansøgning

   Fonden kvitterer for at have modtaget ansøgningen og giver samtidig tilladelse til, at ansøger på egen regning og risiko går i gang med projektet. Hvis ansøgningen senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, som er afholdt fra datoen for igangsætningstilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må ansøger selv betale alle projektudgifter.

    

   En igangsættelsestilladelse er således IKKE en garanti for, at fonden bevilger tilskud til projektet.