Ansøgning om tilskud i 2022 / Åben for ansøgninger

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 18. august 2021 kl. 12.  

 

Ansøgningsmaterialet for 2022-runden

 

Ansøgningsskemaet for 2022, som består af 3 dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 2 Vejledning til udfyldelse af skemaet
      
  • Del 3 Projektøkonomien (excel)

 

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: kvaegafgiftsfonden@kvaegafgiftsfonden.dk

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”.

 

Ansøger har mulighed for foretræde på bestyrelsesmødet den 2. september på Axelborg. Der afsættes ca. 15 minutter pr. projekt, og ansøger kan eksempelvis benytte PowerPoint. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed. Yderligere oplysninger om tid m.m. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt at der kun skrives i disse felter, samt at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

  • Del 1 i word 
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.