Offentliggørelse af dit projekt

Særligt om forskningsprojekter

Der findes særlige regler for offentliggørelse af forskningsprojekter, jf. § 14 i aktivitetsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 2129 af 17.december 2020. Tilskudsmodtager skal på egen hjemmeside, før aktiviteten påbegyndes, oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af projektet vil foreligge, og hvor på internettet de vil blive offentliggjort. Det skal anføres, at resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Resultaterne skal være tilgængelige på internettet i mindst fem år.

Oplysningerne må ikke gøres tilgængelige for nogen part, før der sker fuld offentliggørelse til alle parter.

Tilskudsmodtager skal til fonden fremsende et link til hjemmesiden, så der kan linkes hertil fra fondens hjemmeside.