Fondens særpuljer 2020

Fonden har for 2020 givet tilskud til projekter under tre puljer:

1. Eksportfremme
2. National Afsætning
3. Viden & Kompetencer - "Tjek-puljen"

Skemaer og frister for de enkelte puljer kan findes i kolonnen til venstre.