Særlige ansøgningspuljer

 02‎-‎06‎-‎2017 

Med Fødevare- og landbrugspakken blev der afsat 30 mio. kr. årligt i 2016 - 2018 til økologiske udviklingsinitiativer under Fonden for økologisk landbrug. En stor del af initiativerne fokuserer på fremme af afsætningen både nationalt og i udlandet. Det skal fremadrettet være med til at sikre, at de danske økologer kan afsætte deres produkter.

Det økologiske erhvervsteam, som blev nedsat som en del af Fødevare- og landbrugspakken, fik til opgave at udarbejde en række anbefalinger til miljø- og fødevareministeren, som kan styrke en markedsdrevet udvikling af økologien. I april 2017 afleverede Det økologiske erhvervsteam sin rapport indeholdende 25 anbefalinger til, hvordan økologien kan fremtidssikres. Det økologiske erhvervsteam anbefalede, at en række nye indsatser bliver prioriteret i Fonden for økologisk landbrug samtidig med at de eksisterende indsatser bibeholdes.

 

På baggrund heraf har miljø- og fødevareministeriet justeret den eksisterende udmøntningen af den årlige ramme på 30 mio. kr. for de to sidste år dvs. 2017 og 2018.

 

Den nye, justerede udmøntning af midlerne fremgår af tabellen nedenfor. Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af projekter i det efterfølgende år.

 

  Indsats, mio. kr.

  2017

  2018

  Eksportfremme

  8

  12

  National afsætning,herunder rådgivning om produktudvikling, informationskampagnerog køkkenomstillingsprojekter

  17

  12

  Viden og kompetencer i hele sektoren,herunder omlægningstjek for jordbrugere og fødevarevirksomheder, fastholdelses- og bæredygtighedstjek for jordbrugere.

  5

  6

  I alt

  30

  30

   

  Puljen for Eksportfremme afvikles med ansøgningsfrist i august 2017. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde i september.

   

  Puljerne for National Afsætningsfremme samt Viden og kompetence i sektoren afvikles med ansøgningsfrist i oktober. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde i november.

   

  Ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger for de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.