Fondens særpuljer 2021-tilskud

Lukket for modtagelse af ansøgninger

Udover fondens ordinære pulje er der under Miljø- og Fødevareministeriet afsat yderligere midler til at understøtte og videreudvikle en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark. I Økologiaftale 2019 - 2021 er der afsat milder, som er udmøntet i en række puljer med særligt fokus.

På baggrund heraf afvikles der tre puljer i 2020, hvor der kan søges om tilskud for 2021

1. Eksportfremme
2. National Afsætning
3. Viden & Kompetencer - "Tjek-puljen"

 

Puljen for Eksportfremme afvikles med ansøgningsfrist i august 2020. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde i september 2020.

Puljerne for National Afsætning samt Viden & Kompetence afvikles med ansøgningsfrist i henholdsvis september og oktober. Ansøgningerne behandles på et bestyrelsesmøde i oktober 2020.

 

Opslag, ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger for de respektive særpuljer kan findes i kolonnen til venstre.