Når projektet er afsluttet

Efter udløbet af den etårige projektperiode er der fortsat en række forhold, der skal iagttages. Det drejer sig først og fremmest om aflæggelse af regnskab og gennemførelse af effektvurdering, således at der kan føres kontrol med midlernes korrekte anvendelse.

Dertil vil der ofte være krav om offentliggørelse af de resultater, projektet genererer. Oplysninger herom fremgår i kolonnen til venstre.