Bestyrelsen

Fondens ledes af en bestyrelse med i alt 12 medlemmer, heraf seks repræsentanter fra erhvervet og fem repræsentanter fra offentlige interesser.

Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Dansk Gartneri, Økologisk Landsforening, og Landbrugsraadet (otte repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Frie Forskningsfond samt Det Strategiske Forskningsråd (fire repræsentanter).

Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode. Indeværende periode er 1. november 2020 - 31. oktober 2024. 

Medlemmerne af fondens bestyrelse fremgår nedenfor.

Søren Flink Madsen, formand

Majken Pagter, næstformand

Axel Månsson

Bodil Clara Johansen

Henrik Hyldegaard Hansen

Jens Holme Pedersen

Leif Bach Jørgensen

Martin Jensen 

Nicolai Abildgaard

Merete Edelenbos

Søren Olesen

Torben Leisgaard

En oversigt over medlemmernes tilhørsforhold af relevans for arbejdet i Produktionsafgiftsfonden kan ses her