Lovgrundlaget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde er oprettet ved lov. Dette betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser.

Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet er tilsynsmyndighed for fondene.

Links til regler:

  • Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (Landbrugsstøtteloven)
  • Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU's statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. (Aktivitetsbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugsområdet Administrationsbekendtgørelsen (retsinformation.dk)
  • Bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter (produktionsafgift)