Indberetning i 2021

Oplysningsskema 2021.

Indberetning af grundlag til afgiftsberegning sker i henhold til gældende bekendtgørelse.

Afgiftsåret 2021 har udgangspunkt i omsætningen i 2020.

Skema inklusive vejledning og lovgrundlag findes her

Omsætning:
Til omsætning henregnes alt salg, herunder salg fra vej bod/stalddør. Til omsætningen henregnes salg hvad enten det er til konsum, industri eller eksport. Omsætningen for videreforarbejdede egne produkter kan opgøres efter en gennemsnitlig markedspris pr. produkt, hvis ikke der foreligger registrering efter kalkuler.

 

Attestation af afgiftsgrundlag

Attestationskravet for 2021 er hævet fra 2 mio. kr. til 10 mio. kr.

Afgiftsgrundlag under 10 mio. kr. bekræftes på tro og love af virksomheden på skemaet.

Afgiftsgrundlag på 10 mio. kr. og derover skal attesteres af en godkendt revisor eller en økonomi- og regnskabskyndig konsulent.