Indberetning i 2022

Jeres indberetning vil fremadrettet ske elektronisk på siden: https://prd-oplysningsskema.dk/

I vil modtage en velkomstmail fra den nye indberetning, hvor I skal aktiverer jeres bruger.

Alternativt kan I gå direkte på hjemmesiden: https://prd-oplysningsskema.dk/ og trykke på ’Glemt password’, og indtaste jeres mail.
Her er det vigtigt, at det er samme mail som I modtog velkomstmailen på. Ellers kan den ikke genkende mailen.

Når I er logget ind: 
Når I er logget på, så kommer I ind og kan se jeres indberetninger. Derefter skal I trykke på 'Besvar'.

Når I trykker 'Besvar', så kommer I ind til skemaet.
Der et bemærkningsfelt, som I kan skrive i, og begrunde, hvis der ingen omsætning har været.

Øverst er der felterne: Gem ændringer, Send til revisor el. konsulent, og underskriv og send.

Attestation af skemaet:
Såfremt afgiftsgrundlaget overstiger kr. 10.000.000 kr., skal oplysningerne attesteres af en godkendt revisor eller en uafhængig økonomi- og regnskabskyndig konsulent. I vil derfor ikke kunne underskrive selv, men skal sende den til revisor, ved at indtaste deres mail.

Hvis afgiftsgrundlaget er under 10.000.000 kr., så skriver I under på en tro og love-erklæring.
Underskrift foregår ved hjælp af Penneo.

OBS - Angående faktura for 2022
Husk, at hvis I har en omsætning på over 50.000 kr. vil I modtage en faktura på baggrund af jeres indberetning. Fakturaen vil blive sendt i januar 2023.