Luftfoto af Axel Månsson A/S

Bestyrelsen

Fondens ledes af en bestyrelse med i alt 11 medlemmer, heraf seks repræsentanter fra erhvervet og fem repræsentanter fra offentlige interesser.

Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Dansk Gartneri, Økologisk Landsforening, og Landbrug & Fødevarer (seks repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk samt Danmarks Frie Forskningsfond (fem repræsentanter).

Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode. Indeværende periode er 1. november 2020 - 31. oktober 2024. 

Medlemmerne af fondens bestyrelse fremgår nedenfor: 

Søren Flink Madsen, formand

Majken Pagter, næstformand

Søren Olesen

Axel Månsson

Henrik Christensen

Jens Christian Hansen

Bodil Clara Johansen

Jesper Mazanti Aaslyng

Rune-Christoffer Dragsdahl 

Bo Egelund

Katrine Lindegaard

En oversigt over medlemmernes tilhørsforhold af relevans for arbejdet i Promilleafgiftsfonden fremgår her.