Luftfoto af Axel Månsson A/S

Bestyrelsen

Fondens ledes af en bestyrelse med i alt 11 medlemmer, heraf seks repræsentanter fra erhvervet og fem repræsentanter fra offentlige interesser.

Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Dansk Gartneri, Økologisk Landsforening, og Landbrug & Fødevarer (seks repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk samt Danmarks Frie Forskningsfond (fem repræsentanter).

Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode. Indeværende periode er 1. november 2020 - 31. oktober 2024. 

Medlemmerne af fondens bestyrelse fremgår nedenfor: 

Søren Flink Madsen, formand

Majken Pagter, næstformand

Søren Olesen

Axel Månsson

Henrik Christensen

Jens Christian Hansen

Bodil Clara Johansen

Jesper Mazanti Aaslyng

Leif Bach Jørgensen

Bo Egelund

Katrine Lindegaard

En oversigt over medlemmernes tilhørsforhold af relevans for arbejdet i Promilleafgiftsfonden fremgår her.