Ansøgning om tilskud i 2023

Ansøgningsfrist 2023

Ansøgningsrunden for tilskud i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 29. august 2022 kl. 12.00

Ansøgningsmaterialet for 2023-runden

  Ansøgningsskemaet som består af 3 dele:

   • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
   • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
   • Del 3 Leverancer, Effekter, Projektøkonomi (excel)

   Indsendelse af ansøgning til fonden

   Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: info@prmfond.dk

   Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

    

   Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen: 

    

   • Del 1 i word
   • Del 2 i word
   • Del 3 i excel 
   • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument. 

    

    Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

    

    

   Kvittering for modtagelse af ansøgning

   Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.