Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Fondens udbetalingspraksis er i oktober 2021 blevet ændret. Det betyder, at den praksis, som tidligere er blevet anvendt, ikke længere er gældende.

Fondens udbetalingspraksis er som følgende: 

  • Tilskudsmodtagere gives mulighed for en gang i kvartalet at oplyse fonden om det faktiske, realiserede forbrug i hver af tilskudsmodtagers projekter. Oplysningerne afgives af en organisationsansvarlig ved brug af en erklæring.
  • Erklæringen lægges til grund for udbetaling af tilskud således, at udbetaling alene sker på baggrund af allerede afholdte udgifter, og alene i henhold til fondens andel af projektets finansiering.
  • Muligheden for at modtage udbetaling vil ske under forudsætning af, at fondens likviditet giver mulighed herfor.
  • Der er tale om en tro- og love-erklæring. Der er således ikke krav om revisorpåtegning.
  • Slutudbetaling af de sidste 20 pct. af de tilskudsberettigede udgifter vil ske på baggrund af revisorpåtegnet tilskudsregnskab.

Erklæring til brug for anmodning om udbetaling: