Afrapportering afgiftsfondene

Produktionsafgiftsfondene skal aflægge en faglig beretning samt et tilskudsregnskab for anvendelse af Promilleafgiftens tilskud i 2020. Hertil er der udarbejdet skabeloner, som skal anvendes.

  • Faglig beretning 2020 (link til skabelon afventer)
  • Tilskudsregnskab 2020  (link til skabelon afventer)
  • Økonomiskemaet i Excel  (link til skabelon afventer)

 

Produktionsafgiftsfondene har pligt til at opbevare de originale udgaver af afrapporteringen.

 

Fristen for produktionsafgiftsfondenes afrapportering for 2020-tilskud er torsdag d. 30. april 2021.

Afrapporteringen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk.

 

Ved indscannede udgaver skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydeligt.