Bestyrelsen

Fondens ledes af en bestyrelse med i alt 11 medlemmer, heraf seks repræsentanter fra erhvervet og fem repræsentanter fra offentlige interesser.

Bestyrelsen er udpeget af fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Økologisk Landsforening, Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer (seks repræsentanter) og efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet Tænk samt Danmarks Frie Forskningsfond (fem repræsentanter).

Bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode. Indeværende periode er 1. november 2020 - 31. oktober 2024. 

Medlemmerne af fondens bestyrelse fremgår nedenfor.

En oversigt over medlemmernes tilhørsforhold af relevans for arbejdet i Promilleafgiftsfonden fremgår her.

Louise Gade, formand

Vagn Jelsøe, næstformand

Asbjørn Børsting

Flemming Fuglede Jørgensen

Hanne Frøkiær

Jan Dalsgård Johannesen

Jens Krogh 

Jette Feveile Young

Katrine Lindegaard

Knud Foldschack

Louise Helmer