Sådan søger du

Fondens bevillinger er etårige og følger kalenderåret. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen. Der skal afrapporteres for anvendelse af tilskuddet for hvert bevillingsår.

Ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og vejledninger kan findes i kolonnen til venstre.