Temabaseret særopslag om klima

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klimavirkemidler på landbrugsområdet

Øget værdiskabelse skal gå hånd i hånd med hensyn til ressourceforbrug, naturforvaltning samt klima- og miljøpåvirkning. Bæredygtig produktion er en væsentlig konkurrenceparameter og fordrer vedvarende udvikling i primærproduktionen og i resten af værdikæden. Klimaforandringerne fremhæves i denne sammenhæng i lyset af klimaloven fra juni 2020. I lyset heraf er der et særligt fokus på projekter, som kan understøtte dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger.  

Promilleafgiftsfonden for landbrug har besluttet at fortsætte og styrke sit fokus på klima ved at gennemføre særopslag til klimaprojekter. 

 

1. Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden for tilskud i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 17. maj 2021 kl. 12.

 

2. Tilskudsmuligheder under andre afgiftsfonde

Promilleafgiftsfonden for landbrug er én af flere afgiftsfonde inden for jordbruget. 

Produktionsafgiftsfondene kan søger om tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug med henblik på medfinansiering af sektorspecifikke ansøgninger. Ansøger bør derfor overveje, hvilken afgiftsfond, der er mest relevant for det konkrete projekt.  

 

3. Ansøgningsmaterialet for 2022-runden

   Ansøgningsskemaet som består af 3 dele: 

   • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
   • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
   • Del 3 Leverancer, Effekter, Projektøkonomi (excel) 

    

   4. Indsendelse af ansøgningen

   Ansøgningen skal sendes pr. mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

   Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailsen:

   • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel
   • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

   Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com

    

    

   5. Ansøgninger fra produktionsafgiftsfondene

    

   Ansøgningsfristen for produktionsafgiftsfondene er den 4. juni 2021.

   Ansøgningsskemaet:

     • Del 1 Hovedskema (word)
     • Del 2 Skema med oversigt over projekter (excel)
     • Del 3 Projektbeskrivelser (word)

     Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende vedlægges i mailen: 

     • Del 1 i word, del 2 i excel og del 3 i word
     • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

      

     6. Kvittering for modtagelse af ansøgning

     Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Promilleafgiftsfonden.

     Fonden forventer at behandle ansøgningerne medio juni 2021, hvorefter fondens afgørelser hurtigst muligt vil blive udsendt.