Koncept for beregning af klimabelastning på bedriftsniveau samt koncept for rådgivningsydelser til bedrifterne

Lukket for modtagelse af ansøgninger

I maj 2019 blev en politisk aftale om omstilling af landbruget vedtaget af den daværende regering – Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 

Et af initiativerne i aftalen er en indsats om klimaregnskaber og oplysning på bedriftsniveau.

 

I aftalen er der afsat 7,7 mio. kr. til forskning i og udvikling af et koncept for beregning af klimabelastning på bedriftsniveau samt forskning i og udvikling af rådgivningsydelser til bedrifterne med udgangspunkt i konceptet. Konceptet skal opgøre bedrifternes klimapåvirkning og sikre den enkelte landmand et grundlag for at vurdere sine handlemuligheder i forhold til klimavenlig produktion. Bevillingsrammen udgør 7,6 mio. kr. idet der er afsat 1 pct. til administration.

 

Promilleafgiftsfonden er blevet bedt om at etablere og forvalte tilskudsordningen. Fondens opslag for særpuljen samt det øvrige ansøgningsmateriale kan ses nedenfor. 

 

Der gøres opmærksom på det særlige forhold for fondens bevillingsperiode, som afviger fra fondens almindelig praksis om etårige bevillinger. Promilleafgiftsfonden har for denne indsats fået hjemmel til at give et tilsagn om tilskud for en projektperiode, som kan strække sig frem til 31. december 2021.


1. Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden gennemføres med ansøgningsfrist mandag den 20. april 2020 kl. 12.

 

2. Ansøgningsmaterialet

Ansøgningsskemaet, som består af 3 dele:

   

  3. Indsendelse af ansøgning til fonden

  Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: 
  promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel 

  Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

   

  4. Kvittering for modtagelse af ansøgning

  Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.

  Bestyrelsen vil behandle ansøgningerne den 7. maj 2020. Alle ansøgere vil herefter få besked om udfaldet hurtigst muligt.