Særopslag for 2021 - Facilitering af kollektive miljøvirkemidler "Oplandsproces" / Lukket for modtagelse af ansøgninger

Lukket for modtagelse af ansøgninger.

I Fødevare- og landbrugspakken fra 2016 er det forudsat, at landmændene, ved at lave frivillige kollektive indsatser som vådområder og ved at plante ny skov, leverer en reduktion i udledningen af kvælstof.

 

Derfor lancerede miljø- og fødevareministeren en ny konsulentordning for 2017 og 2018 til at understøtte landmændenes miljøindsats. Formålet med konsulentordningen var at være med til at sikre, at kvælstofreduktionen kunne nås gennem en lokalforankret dialog mellem landmænd, landboforeninger, kommuner og andre interessenter. Det var målet, at denne dialog, understøttet af de nye konsulenter, medfører etablering af frivillige miljøindsatser på landbrugsejendomme over hele landet.

 

Link til ministeriets pressemeddelelse af 16. januar 2017 kan findes her.

 

Ministeriet bad Promilleafgiftsfonden for landbrug om at etablere og forvalte tilskudsordningen.

 

Med nærværende særopslag afvikles endnu en ansøgningsrunde til oplandskonsulentordningen med henblik på at bringe ubrugte midler i anvendelse inden for ordningens formål.

 

 

1. Ansøgningsfrist og økonomisk ramme 2021

Ansøgningsrunden for tilskud i 2021 gennemføres med ansøgningsfrist den 6. januar 2021 kl. 12.

 

Bevillingsrammen udgør 10,6 mio. kr.

 

 

2. Ansøgningsmaterialet for 2021

Fondens opslag for særpuljen 

Vejledning om tilskud

Vejledning om revision af tilskud

Ansøgningsskemaet, som består af to dele:

Del 1 - Basisoplysninger om ansøger samt projektbeskrivelse (word) 

Del 2 - Projektøkonomi (excel)

 

3. Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk

 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet.

 

Ved indsendelse af ansøgningen skal følgende vedlægges i mailen:

  1. Ansøgningen i pdf-format, hvor del 1 og 2 er samlet til ét dokument
  2. Del 1 i word
  3. Del 2 i excel

 

4. Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.

 

Ansøgningerne forventes at blive behandlet på et bestyrelsesmøde ultimo januar 2021.