Ansøgningsrunde for tilskud i 2022 (Afsluttet)

3. juli 2021.

Ansøgningsrunden for tilskud fra Sukkerroeafgiftsfonden til gennemførelse af projekter i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 3. september 2021, kl. 23.59.

Overordnet økonomisk ramme i denne ansøgningsrunde
Den overordnede ramme i denne ansøgningsrunde forventes at være i størrelsesordenen 2 mio. kr. 

Ansøgningsmaterialet for ansøgning til 2022


Ansøgningen skal indsendes på det af Sukkerroeafgiftsfonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til ks@lf.dk.

Ansøgningen skal både indsendes i Pdf-format med underskrift og i et Word-format.