Bevillinger i 2017

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2017 givet støtte til følgende projekter: 
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

 

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

  1. Kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse:
  2. Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg:
  3. Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr:
  4. Vækst og kulturteknik:
  5. Gødningsforsøg:
  6. Forsøg med sorter:

Fondet for Forsøg med Sukkerroedykning, i alt

 

546
456
290
213
202
118

1.825

Aarhus Universitet

  1. Tidlig detektion af bederust i luftprøver med qPCR:

Aarhus Universitet, i alt

 

225

225