Bevillinger i 2020


Sukkerroeafgiftsfonden har i 2020 givet støtte til følgende projekter:
På hver af de enkelte tilskudsmodtagere er der indsat et link for at komme ind på deres hjemmesider for at kunne se de enkelte projekter.

 

Alle tal på denne side er i 1.000 kr.

 

Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning

  1. Monitering og bekæmpelse af skadedyr og bladsvampe i sukkerroedyrkningen: 
  2. Udvikling af ukrudtsbekæmpelse i sukkerroedyrkningen:
  3. Optimal gødskning af sukkerroer:
  4. Udvikling og sammenligning af kulturtekniske metoder i sukkerroedyrkningen:
  5. Optimering af høst, rensning og lagring af sukkerroer:

Fondet for Forsøg med Sukkerroedykning, i alt


 

461
451
352
311
232

1.807


Aarhus Universitet

  1. Fungicidresistens i bedemeldug (Erysiphe betae) – overvågning og behandlingsstrategi:
  2. Priming af sukkerroefrø for øget plantesundhed i konventionelle og økologiske sukkerroer: 
  3. Fungicidresistens monitering af Cercospora-bladplet (Cercospora beticola):

Aarhus Universitet, i alt


 

292
175
47

514