Om fonden

Sukkerroeafgiftsfondens formål er at styrke sukkerroedyrkningens udvikling.

Sukkerroeafgiftsfonden er en fond, som i lighed med en række øvrige afgiftsfonde indenfor landbrugs- og gartneriområdet er stiftet og yder tilskud til en række aktiviteter i henhold til bestemmelserne i den lov, som i daglig tale benævnes Landbrugsstøtteloven.

Sukkerroeafgiftsfonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen er udpeget af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for en periode på 4 år.

Bestyrelsen består af 4 repræsentanter for landbruget og 2 repræsentanter for offentlige interesser. Disse udpeges af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter forudgående udtalelse i enighed fra Danske Sukkerroedyrkere og Landbrug & Fødevarer (4 repræsentanter) samt efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Det Frie Forskningsråd (2 repræsentanter).

Sukkerroeafgiftsfonden administreres af:

Danske Sukkerroedyrkere
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V
Tlf. 33 39 40 00
E-mail. ks@lf.dk