Bestyrelsen

Jørn Dalby (formand)
Kattesundet 3
4874 Gedser
jdalby@post10.tele.dk

Per Kudsk (næstformand)
Aarhus Universitet
Forsøgsvej 1
4200 Slagelse
per.kudsk@agrsci.dk

Troels Frandsen
Vantorevej 53
4880 Nysted
tf@vantoregaard.dk

Anita Halbye
Kalvehavevej 29
4735 Mern
anita@halbye.dk

Bodil Jørgensen
Københavns Universitet
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C
boj@plen.ku.dk

John Nielsen
Høgelundsvej 16
4800 Nykøbing F
skovsminde1@post.tele.dk