Regnskab

20.08.2020

Regnskab 2019
Sukkerroeafgiftsfondens regnskab for 2019 er godkendt af Landbrugsstyrelsen den 17. august 2020.

Regnskab 2019 - se pdf. 

Sukkerroeafgiftsfonden har i 2019 ydet tilskud til Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning, Aarhus Universitet og VKST. Regnskabet indeholder en beskrivelse af hvert enkelt projekt, som Sukkerroeafgiftsfonden har ydet tilskud til. Herudover kan man få yderligere oplysninger om projekterne på tilskudsmodtagernes hjemmesider – links til hjemmesiderne kan findes under ”Det har fonden støttet”.

 

Tidligere regnskaber

- 2018

- 2017

- 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005