Udbetaling af støtte

Fondens udbetalingspraksis er i henhold til lovgivningen følgende:

  • Efter indsendelse af tilskudsregnskab efter afslutning af projektet vil der ske en udbetaling af tilskudsbeløbet.
  • Tilskudsmodtagere har dog mulighed for at få udbetalt tilskudsbeløb undervejs i projektforløbet til dækning af det faktiske, realiserede forbrug i hver af tilskudsmodtagers projekter.
  • Oplysningerne hertil afgives af en organisationsansvarlig ved brug af en erklæring.
  • Erklæringen lægges til grund for udbetaling af tilskud, således at udbetaling alene sker på baggrund af allerede afholdte udgifter og alene i henhold til fondens andel af projektets finansiering.
  • Muligheden for at modtage udbetaling undervejs i projektforløbet vil ske under forudsætning af, at fondens likviditet giver mulighed herfor.
  • Der er tale om en tro- og love-erklæring. Der er således ikke krav om revisorpåtegning.

Erklæring til brug for anmodning om udbetaling: