Ansøgning om tilskud i 2022 / Afsluttet

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2022 gennemføres med ansøgningsfrist den 25. august 2021 kl. 12. 

 

Overordnet økonomisk ramme for 2022

Den overordnede ramme for ansøgningsrunden forventes at være ca. (beløb) mio. kr. 

 

Ansøgningsmaterialet for 2022-runden

Ansøgningsskemaet for 2022, som består af 3 dele:

Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projekt og om ansøger (word)

Del 2 Projektbeskrivelsen (word)

 

Del 3 Projektøkonomien (excel)

 

Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: svineafgiftsfonden@svineafgiftsfonden.dk

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af beskyttelse”. 

 

Ansøger har mulighed for foretræde på bestyrelsesmødet den 16. september på Axelborg. Der afsættes ca. 15 minutter pr. projekt, og ansøger kan eksempelvis benytte PowerPoint. Ved indsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om ansøger ønsker at benytte sig af denne mulighed. Yderligere oplysninger om tid m.m. vil ske pr. mail efter ansøgningsfristens udløb.

 

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.