Ansøgning om tilskud i 2019 (Afsluttet)

Den ordinære ansøgningsrunde for tilskud til projekter i 2019 er gennemført med ansøgningsfrist den 27. august 2018 kl. 12.

Særligt opslag 2019 om smittebeskyttelse

Fonden gennemfører i maj/juni 2019 en ekstraordinær ansøgningsrunde for andet halvår af 2019 med fokus på praktisk anvendelige projekter, der inden for en kort tidshorisont medvirker til at beskytte den danske grisebestand mod truende sygdomme og i særdeleshed smitte med Afrikansk Svinepest. Den økonomiske ramme for ansøgningsrunden er 10-15 mio. kr.

 

Ansøgningsfristen er fredag den 14. juni 2019 kl. 12.00. Opslaget kan læses her.

 

Ansøgningsmaterialet for 2019-runden inkl. ekstraordinært opslag

Ansøgningsskemaet for 2019, som består af 3 dele:

  Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)

  Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  Del 3 Projektøkonomien (excel) 

    

   Indsendelse af ansøgning til fonden

   Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: svineafgiftsfonden@lf.dk 

   Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af beskyttelse”.

          

   Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

   • Del 1 i word
   • Del 2 i word
   • Del 3 i excel

   Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

    

   Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

    

    

   Kvittering for modtagelse af ansøgning

   Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.