Ansøgning om tilskud i 2020

Den ordinære ansøgningsrunde for tilskud til projekter i 2020 er blevet gennemført med ansøgningsfrist den 20. august 2019 kl. 12.

Fondens gennemfører en ekstra ansøgningsrunde for 2020 med fokus på Griseproduktionens bæredygtighed og markedsbetydningen heraf samt Forskning i og udvikling af klimavenlig foderproduktion. Opslaget til denne ansøgningsrunde kan læses her.

 

Den ekstra ansøgningsrunde har en ramme på sammenlagt ca. 5 mio. kr. Ansøgningsfristen er den 7. januar 2020 kl. 12.00. Ved ansøgningen benyttes nedenstående materiale. Der kan forventes svar umiddelbart efter bestyrelsens behandling af ansøgningerne den 16. januar 2020.

 

Ansøgningsmaterialet for 2020-runden

 

Ansøgningsskemaet består af 3 dele:

   

  Indsendelse af ansøgning til fonden

  Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: svineafgiftsfonden@svineafgiftsfonden.dk 

  Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”.

   

   

   

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

   

  Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

   

  Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

   

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning

  Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.