Temabaseret særopslag om klima (Afsluttet)

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klimavirkemidler på landbrugsområdet med særligt fokus på griseproduktionen

Øget værdiskabelse skal gå hånd i hånd med hensyn til ressourceforbrug, naturforvaltning samt klima- og miljøpåvirkning. Bæredygtig produktion er en væsentlig konkurrenceparameter og fordrer vedvarende udvikling i primærproduktionen og i resten af værdikæden. Klimaforandringerne fremhæves i denne sammenhæng i lyset af klimaloven fra juni 2020. I lyset heraf er der et særligt fokus på projekter, som kan under-støtte dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger.

Svineafgiftsfonden har besluttet at etablere et særopslag målrettet klimaindsatser inden for griseproduktionen, og vil søge disse medfinansieret i Promilleafgiftsfonden, som har etableret et særopslag for klima på hele landbrugsområdet. Derved kan relevante projekter på Svineafgiftsfondens område opnå styrket finansiering og øget effektskabelse.


Ansøgningsfrist

Fristen for indsendelse af ansøgninger til Svineafgiftsfonden er den 4. maj 2021 kl. 12.00.


Ansøgningsmaterialet for 2022-runden

Ansøgningsskemaet som består af tre dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og ansøger (word)
  • Del 2 projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Leverancer, effekter og projektøkonomi (excel)


Indsendelse af ansøgningen til fonden

Ansøgningen skal sendes pr. mail til svineafgiftsfonden@svineafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt.

Fonden tager den 5. maj stilling til, om ansøgere vil få mulighed for mundtlig præsentation for bestyrelsen den 27. maj, hvor ansøgningerne skal behandles.

Ved fremsendelse af ansøgningen bedes det oplyst, om man i givet fald ønsker at præsentere mundtligt.

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word, del 2 i word, del 3 i ecxel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com


Kvittering for modtagelse 
af ansøgning

Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Svineafgiftsfonden. 

 

Fonden forventer at behandle ansøgningerne den 27. maj 2021. Der kan forventes svar ultimo juni 2021.